گرگان رود

گرگان رود بزرگترین رود استان گلستان است که از شرق به غرب جاری است به غیر از چند شاخه مانند مادرسو و کرکوئی که از شرق خراسان شمالی سر چشمه می گیرد.بقیه شعبات از داخل استان گلستان و عمدتا از شرق و جنوب شرقی استان سر چشمه می گیرد. اکثرا در ابتدا از سر چشمه ها و بارش ها و گاهی از ذوب شدن برف ها که در مناطق کوهستانی دارای آبشار های متعدد است.از سرچشمه های متعدد به هم پیوسته و رود بزرگ گرگان رود را تشکیل می دهد. علت اصلی این نامگذاری این است که این رود از شهر گرگان قدیم (گنبد کاووس فعلی) می گذرد و به همین خاطر گرگان رود گفته می شود.