کانال خزینی

تنها راه ارتباطی مستمر خلیج گرگـان بـا آب هـاي دریـاي خزر دهانه آشورادهبندرترکمن تحت عنوان دهانـه چاپاقلی در شمال شرقی خلـیج مـی باشد. کانال خزینی دومـین راه ارتبـاط غیر دائمـی خلیج با دریا است کـه در گذشـته بـه منظـور توسـعه کـشتیرانی احـداث گردیــده و در سالهاي گذشته نیز با کاهش سطح آب دریا و افزایش رژیم رسوب گذاري در کانال به کلی مـسدود گردیـده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *