تالاب مبانکاله

تالاب میانکاله

پناهگاه حيات وحش ميانكاله از دو قسمت مشخص محيط آبي بنام خليج گرگان و تالاب ميانكاله و محيط خشكي بنام شبه‌جزيره ميانكاله و ساير اراضي غيرآبي از جمله جزيره اسماعيل ساي، سواحل خشك غربی و جنوبی تشكيل شده است. تالاب بین المللی میانکاله با مساحت ۲۳۸۰۰ هکتار در جنـوب شـرق… مطالعه بیشتر »تالاب میانکاله